Aktuellt

2021 planerar vi att starta försäljning av närodlade, giftfria snittblommor vid olika tillfällen! Det finns även planer på att färdigställa en trädgårdsstudio. Allt för att utveckla företaget vidare och framåt, mycket spännande!

Pop-up-butik

Under 2020 har dessvärre pandemin och andra orsaker gjort att popup-butiken fått stå på vänt. Men jag hoppas att den ska uppstå igen 2021 under andra former!